Addendum
Greece

(21 MEPs displayed)

Violent crackdown on recent protests in Iran
RC-B9-0271/2019:
Replacing motions: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019.


Nikos
ANDROULAKIS
 FOR
Konstantinos
ARVANITIS
 FOR
Anna-Michelle
ASIMAKOPOULOU
(none)
Emmanouil
FRAGKOS
 (absent)
Alexis
GEORGOULIS
(none)
Eva
KAILI
(none)
Manolis
KEFALOGIANNIS
 FOR
Petros
KOKKALIS
(none)
Athanasios
KONSTANTINOU
 ABSTENTION
Stelios
KOULOGLOU
(none)
Elena
KOUNTOURA
 FOR
Stelios
KYMPOUROPOULOS
(none)
Georgios
KYRTSOS
 FOR
Ioannis
LAGOS
 AGAINST
Vangelis
MEIMARAKIS
 FOR
Lefteris
NIKOLAOU-ALAVANOS
(none)
Kostas
PAPADAKIS
(none)
Dimitrios
PAPADIMOULIS
(none)
Maria
SPYRAKI
 FOR
Elissavet
VOZEMBERG-VRIONIDI
 (absent)
Theodoros
ZAGORAKIS
(none)