Addendum
Cyprus

(6 MEPs displayed)

Criminalisation of sexual education in Poland
B9-0166/2019:


Lefteris
CHRISTOFOROU
 FOR
Loucas
FOURLAS
 FOR
Giorgos
GEORGIOU
 FOR
Niyazi
KIZILYÜREK
 FOR
Costas
MAVRIDES
 FOR
Demetris
PAPADAKIS
 FOR