Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Responding to petitions on tackling precariousness and the abusive use of fixed-term contracts
B8-0238/2018:


Monika
BEŇOVÁ
(none)
Pál
CSÁKY
 ABSTENTION
Eduard
KUKAN
(none)
Vladimír
MAŇKA
 FOR
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 ABSTENTION
József
NAGY
 ABSTENTION
Monika
SMOLKOVÁ
 FOR
Richard
SULÍK
 AGAINST (+) Vzhľadom na početné petície týkajúce sa neistoty a dočasných podmienok v pracovných vzťahoch sa výbor pre petície rozhodol vypracovať toto uznesenie na základe otázky na ústne zodpovedanie. Viaceré členské štáty EÚ v priebehu posledných rokov zaviedli do svojho právneho rámca širšie možnosti dočasných pracovných zmlúv vo verejnom i súkromnom sektore, a rozšírili tiež možnosti cyklenia dočasných pracovných kontraktov. Uznesenie to považuje za podkopávanie integrity právnych predpisov v oblasti zamestnanosti.
Takto formulované uznesenie považujem za zásah do kompetencií členských štátov. Flexibilnejšie pracovné kontrakty sú navyše prospešné práve v krajinách, ktoré majú problém s nízkou zamestnanosťou niektorých skupín, napríklad mladých ľudí. Treba si totiž uvedomiť, že čím vyššie istoty štát garantuje ľuďom v pracovnom zväzku prostredníctvom štedrého zákonníka práce, tým vyššiu bariéru vstupu na pracovný trh vytvára ohrozeným skupinám ako dlhodobo nezamestnaní, ľudia s nízkou kvalifikáciou alebo s malými pracovnými skúsenosťami.
Boris
ZALA
 (absent)
Anna
ZÁBORSKÁ
 ABSTENTION
Branislav
ŠKRIPEK
 ABSTENTION
Ivan
ŠTEFANEC
 ABSTENTION
Jana
ŽITŇANSKÁ
 ABSTENTION