Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Situation in Venezuela
RC-B8-0078/2018:


Monika
BEŇOVÁ
(none)
Pál
CSÁKY
 FOR
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 FOR (+) . – Vyhlásenie predčasných prezidentských volieb vo Venezuele nelegitímnym orgánom, národným ústavodarným zhromaždením, zhoršuje beztak napätú vnútropolitickú situáciu. Tento stav prehlbuje krízu nielen samotných obyvateľov Venezuely, ktorým sa neustále sťažuje prístup k základným ľudským potrebám, ale ovplyvňuje aj susediace krajiny. Preto je nevyhnutné, aby bol dostupnými diplomatickými cestami vyvolaný dialóg o riešení konfliktu pokojnou cestou, a to so všetkými dotknutými stranami.
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 FOR
József
NAGY
 FOR
Monika
SMOLKOVÁ
 FOR
Richard
SULÍK
 FOR (+) Spoločné uznesenie komentuje súčasnú situáciu v krajine, ktorá je naďalej kritická. Najvyšší súd si minulý rok uzurpoval zákonodarné právomoci. Národné ústavodarné zhromaždenie, ktoré nie je uznané ani na medzinárodnej úrovni, ani na úrovni EÚ, vyhlásilo prezidentské voľby, ktoré sa majú konať koncom apríla 2018. Uznesenie som podporil.
Boris
ZALA
 FOR
Anna
ZÁBORSKÁ
 (excused)
Branislav
ŠKRIPEK
 FOR (+) Hlasoval som za. Politická, ekonomická a sociálna situácia vo Venezuele je veľmi vážna. Vyjadrujem svoju plnú podporu obyvateľom Venezuely, ktorí trpia v dôsledku závažnej humanitárnej krízy, a solidaritu s nimi. Je nutné bezodkladné dosiahnutie dohody o pláne prístupu núdzovej humanitárnej pomoci do krajiny.
Ivan
ŠTEFANEC
 FOR (+) Medzinárodne neuznané národné ústavodarné zhromaždenie vyzvalo na konanie prezidentských volieb, ktoré sa majú konať do konca apríla 2018. Podľa venezuelskej ústavy je národná volebná rada zodpovedným orgánom za výzvy na konanie volieb. EÚ však môže uznať iba voľby založené na vzájomne dohodnutých podmienkach, dohodnutých v rámci národného dialógu so všetkými príslušnými aktérmi a politickými stranami.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 FOR (+) Návrh spoločného uznesenia o situácii vo Venezuele som podporila. Venezuela sa už niekoľko rokov zmieta v nepokojoch spôsobených nespokojnosťou s vládou, infláciou a nedostatkom základných potravín a tovaru. Situácia sa neustále zhoršuje a v súčasnosti sa už Venezuela nachádza v stave obrovskej politickej, hospodárskej a humanitárnej krízy. Zároveň boli v krajine vyhlásené nelegitímne prezidentské voľby, ktorých sa opozícia ani nebude môcť zúčastniť. Práve preto sme v uznesení dôrazne odsúdili kroky venezuelskej vlády, neustále porušovanie zásad demokratického právneho štátu a žiadali o prepustenie všetkých politických väzňov. Myslím si, že je nevyhnutné vyjadriť názor Európskeho parlamentu na takéto závažné porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu, pretože to jednak znamená neuznanie takýchto krokov z pozície nadnárodného spoločenstva, a jednak tým vysielame znamenie solidarity a záujmu obyvateľom Venezuely. Dúfam preto, že aj vďaka medzinárodnému tlaku sa situácia vo Venezuele začne obracať k lepšiemu.