Addendum
Slovenia

(8 MEPs displayed)

Statute for social and solidarity-based enterprises
Committee on Legal Affairs
A8-0231/2018:


Franc
BOGOVIČ
 FOR
Tanja
FAJON
(none)
Alojz
PETERLE
 FOR
Romana
TOMC
 FOR (+) Poročilo s priporočili Komisiji o statutu za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva sem podprla.
Podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva so del socialnega gospodarstva. Združujejo širše socialne, okoljske in družbene cilje z upravljanjem po podjetniškem modelu. Meni se, da bi se z znakom okrepila prepoznavnost teh podjetij ter povečale njihove možnosti za dostop do javnih in zasebnih finančnih sredstev, pridobitev boljšega financiranja in več prejemkov ter mobilnosti v Evropski uniji.
Hkrati je treba zagotoviti veljavnost evropskega znaka za socialno gospodarstvo v vseh državah članicah, kar pomeni, da bi morala imeti podjetja z oznako možnost, da izvajajo svojo glavno dejavnost v drugi državi članici v skladu z istimi zahtevami kot domača podjetja z znakom.
Ivo
VAJGL
 FOR
Milan
ZVER
 FOR
Igor
ŠOLTES
(none)
Patricija
ŠULIN
 FOR (+) Glasovala sem za poročilo s priporočili Komisiji o statutu za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva.
Podpiram previden pristop poročevalca glede vprašanja, ali je vzpostavitev posebne pravne oblike podjetja socialnega gospodarstva na ravni EU priročna ali potrebna. Pravne oblike v državah članicah so namreč raznolike in inovativne narave.
Zato podpiram poziv Evropski komisiji, naj se na ravni EU uvede evropski znak za socialno gospodarstvo, ki bo neobvezen oziroma bo podjetjem socialnega gospodarstva na voljo na zahtevo ter se bo podelil tistim podjetjem, ki izpolnijo nabor meril.