Addendum
Slovenia

(8 MEPs displayed)

Statute for social and solidarity-based enterprises
Committee on Legal Affairs
A8-0231/2018:


Franc
BOGOVIČ
 FOR
Tanja
FAJON
(none)
Alojz
PETERLE
 FOR (+) I voted in favour of this report since there seems to be a common trend of national legislation enlarging the range of activities in which social enterprises are entitled to engage, provided that they are of general interest and/or social utility, such as the provision of community services, including in the educational, cultural and environmental fields. The report also states that social and solidarity-based enterprises should be regarded as a specific category of company law.
Romana
TOMC
 FOR (+) Poročilo s priporočili Komisiji o statutu za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva sem podprla.
Podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva so del socialnega gospodarstva. Združujejo širše socialne, okoljske in družbene cilje z upravljanjem po podjetniškem modelu. Meni se, da bi se z znakom okrepila prepoznavnost teh podjetij ter povečale njihove možnosti za dostop do javnih in zasebnih finančnih sredstev, pridobitev boljšega financiranja in več prejemkov ter mobilnosti v Evropski uniji.
Hkrati je treba zagotoviti veljavnost evropskega znaka za socialno gospodarstvo v vseh državah članicah, kar pomeni, da bi morala imeti podjetja z oznako možnost, da izvajajo svojo glavno dejavnost v drugi državi članici v skladu z istimi zahtevami kot domača podjetja z znakom.
Ivo
VAJGL
 FOR (+) I voted in favour of the report with recommendations to the Commission on a Statute for social and solidarity-based enterprises. There are substantial differences among Member States in the way they regulate social and solidarity-based enterprises and the organisational forms available to social entrepreneurs under their legal systems. This diversity and the innovative character of certain of these legal forms indicate that it will be difficult to find consensus in Europe as to whether it is convenient or necessary at the present moment to set up at EU level a specific legal form of social enterprise. This is why Members suggested adopting a more cautious approach that they consider could help build more political consensus and, more importantly, that can have substantial benefits for social enterprises. The Commission is requested to submit, on the basis of Article 50 of the Treaty on the Functioning of the European Union, a proposal for a legislative act on the creation of a European social economy label for enterprises based on the social economy and solidarity.
Milan
ZVER
 FOR
Igor
ŠOLTES
(none)
Patricija
ŠULIN
 FOR (+) Glasovala sem za poročilo s priporočili Komisiji o statutu za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva.
Podpiram previden pristop poročevalca glede vprašanja, ali je vzpostavitev posebne pravne oblike podjetja socialnega gospodarstva na ravni EU priročna ali potrebna. Pravne oblike v državah članicah so namreč raznolike in inovativne narave.
Zato podpiram poziv Evropski komisiji, naj se na ravni EU uvede evropski znak za socialno gospodarstvo, ki bo neobvezen oziroma bo podjetjem socialnega gospodarstva na voljo na zahtevo ter se bo podelil tistim podjetjem, ki izpolnijo nabor meril.