Addendum
Slovenia

(8 MEPs displayed)

Media pluralism and media freedom in the European Union
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0144/2018:


Franc
BOGOVIČ
 FOR (+) Glasoval sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o pluralnosti in svobodi medijev v Evropski uniji, ki poziva države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito in spodbujanje pluralističnih, neodvisnih in svobodnih medijev.
Resolucija prav tako poziva k oblikovanju in vzdrževanju varnega okolja za novinarje, zlasti glede na nedavne napade na novinarje. Izrecno tudi poudarja vlogo javnih medijev kot ponudnika storitev visokokakovostnih in nepristranskih informacij za širšo javnost ter pomembnost zagotavljanja in ohranjanja neodvisnosti medijev od političnega vmešavanja.
Opozarja tudi na pomen in zagotavljanje pravice do kakovostnih informacij ter poudarja, da so mediji najpomembnejši vir informacij in pomemben dejavnik krepitve evropske demokracije s spodbujanjem javnega mnenja, zato so potrebni zaščitni ukrepi za zagotavljanje močnega in neodvisnega nadzora nad morebitnim neupravičenim državnim in komercialnim posredovanjem ter vplivi na medije.
Tanja
FAJON
 FOR
Alojz
PETERLE
 FOR (+) . ‒ I voted in favour of this report on media pluralism and media freedom in the EU. I did so because the report makes a number of suggestions that will improve the position of investigative journalists and whistle-blowers, and will promote transparency, the rule of law and democracy. It also calls on the Commission to develop a policy that will attain universal access to the internet, and not to adopt unnecessary measures to undermine encryption.
Romana
TOMC
 FOR (+) Glasovala sem za Poročilo o pluralnosti in svobodi medijev v Evropski uniji, saj menim, da je pravica do zahtevanja in prejemanja informacij od javne uprave v Evropski uniji še vedno neenotna in nepopolna.
Menim, da novinarji potrebujejo celovito pravno zaščito, da lahko pri svojem delu uporabijo in objavijo take informacije v javnem interesu. Vseeno opozarjam na dolžnost novinarjev, da delujejo v skladu z etiko in moralo, ki jo danes pri njihovem poročanju vse bolj pogrešam.
Ivo
VAJGL
 FOR (+) . ‒ I voted in favour of the report on media pluralism and media freedom in the European Union.
Parliament expresses deep concern at the abuses, crimes and deadly attacks still being committed against journalists and media workers in the Member States because of their activities. It calls on the Member States to do their utmost to prevent such violence, to ensure accountability, avoid impunity and guarantee that victims and their families have access to appropriate legal remedies. The House also calls on Member States to set up an independent and impartial regulatory body, in cooperation with journalists’ organisations, for monitoring, documenting and reporting on violence and threats against journalists and to deal with the protection and safety of journalists at national level.
Members expressed concern, too, over the deteriorating working conditions for journalists and the degree of psychological violence they experience, and called on the Member States to set up national action plans, in close cooperation with journalists’ organisations, to improve the working conditions of journalists and to ensure that journalists will not be victims of psychological violence.
Milan
ZVER
 FOR
Igor
ŠOLTES
 FOR
Patricija
ŠULIN
 FOR (+) Glasovala sem za Poročilo o pluralnosti in svobodi medijev v Evropski uniji.
Svoboda medijev je steber sodobne demokratične družbe. Evropski parlament mora ostati trdno zavezan načelom svobode izražanja in obveščanja, ki sta temelja demokratične in pluralistične družbe.
Države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe, vključno z zagotavljanjem ustreznih javnih sredstev, za zaščito in spodbujanje pluralnega, neodvisnega in svobodnega medijskega okolja v službi demokratične družbe, vključno z neodvisnostjo in vzdržnostjo javnih ter skupnostnih in lokalnih medijev, ki so ključni elementi okolja, ugodnega za zagotavljanje temeljne pravice do svobodnega izražanja in informacij.