Addendum




Slovenia

(8 MEPs displayed)

A European Strategy for Low-Emission Mobility
Committee on Transport and Tourism
A8-0356/2017:


Franc
BOGOVIČ
 AGAINST
Tanja
FAJON
 FOR
Alojz
PETERLE
 AGAINST
Romana
TOMC
 AGAINST (+) Glasovala sem proti poročilu o evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami, saj v njem niso bila ustrezno zastopana nekatera moja osebna stališča in stališča politične skupine, ki ji pripadam.
Ivo
VAJGL
 FOR
Milan
ZVER
 AGAINST
Igor
ŠOLTES
 FOR
Patricija
ŠULIN
 FOR (+) Glasovala sem za poročilo o evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami.
Do sredine stoletja bodo morale biti vrednosti emisij toplogrednih plinov iz prometa skoraj nič, kar izhaja tudi iz pariškega sporazuma. Zato bo treba predvsem drastično zmanjšati onesnaževala zraka iz prometa, če želimo izpolniti vsaj smernice Svetovne zdravstvene organizacije glede javnega zdravja.
Prehod na mobilnost z nizkimi emisijami prinaša poleg koristnosti za zdravje ljudi in okolje tudi izzive in priložnosti za avtomobilske, železniške, ladijske in letalske proizvajalce in dobavitelje.