Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

High-level UN Conference to support the implementation of Sustainable Development Goal 14 (UN Ocean Conference)
B8-0382/2017:


Victor
BOŞTINARU
 AGAINST
Daniel
BUDA
 FOR
Cristian-Silviu
BUŞOI
 (absent)
Andi
CRISTEA
 AGAINST
Mircea
DIACONU
 AGAINST
Damian
DRĂGHICI
 (excused)
Viorica
DĂNCILĂ
 AGAINST
Claudia
ȚAPARDEL
 AGAINST (+) . – Uniunea Europeană este una dintre principalele susținătoare ale dezvoltării durabile la nivel mondial. Una dintre componentele acestui proces asumat la nivelul Organizației Națiunilor Unite (ONU) în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) la numărul 14, este conservarea și utilizarea sustenabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă. ONU va dedica în perioada 5-9 iunie a acestui an o întreagă conferință acestui obiectiv.
În perspectiva participării Uniunii Europene la conferință, prin intermediul Comisiei, Parlamentul European dorește să reitereze rolul Uniunii în cadrul guvernanței mondiale a oceanelor, în vederea promovării luptei împotriva pescuitului ilegal și nereglementat la nivel mondial. De asemenea, trebuie avute în vedere evoluții îngrijorătoare în acest domeniu, cum ar fi pescuitul excesiv al anumitor specii în pericol de dispariție și acidificarea oceanelor în urma poluării.
Este nevoie de o cooperare regională consolidată pentru asumarea răspunderii statelor de reședință ale pavilioanelor de navigație, a țărilor riverane și cu facilități portuare, pentru o gestiune științifică a activității de pescuit. Doar în acest fel se poate asigura o utilizare sustenabilă a oceanelor și mărilor pe termen lung. Susțin adoptarea acestei rezoluții.
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 AGAINST (+) Oceans, along with coastal and marine resources, are extremely vulnerable to environmental degradation, overfishing, climate change and pollution. The sustainable use and preservation of marine and coastal ecosystems and their biological diversity is essential to achieving the 2030 Agenda, in particular for small island developing states. I join the call for urgent global action to implement Sustainable Development Goal 14; the EU needs to take the lead to promote stronger ocean governance around the globe.
Maria
GRAPINI
 AGAINST (+) Am votat această propunere de rezoluție deoarece mările și oceanele sunt elemente fundamentale pentru viața și bunăstarea cetățenilor iar sănătatea oceanelor se află în prezent în declin, confruntându-se cu probleme precum încălzirea oceanelor, cantități ridicate de deșeuri marine sau albirea recifurilor de corali.
Toate aceste lucruri transmit un avertisment referitor la faptul că este momentul să existe un angajament mai puternic din partea Uniunii Europene pentru protejarea mărilor și oceanelor noastre. Este nevoie de o cooperare regională consolidată între toate statele membre.
Monica
MACOVEI
 AGAINST
Marian-Jean
MARINESCU
 AGAINST
Sorin
MOISĂ
 AGAINST
Siegfried
MUREŞAN
 AGAINST
Ramona Nicole
MĂNESCU
(none)
Victor
NEGRESCU
 AGAINST
Dan
NICA
 AGAINST
Norica
NICOLAI
 AGAINST
Emilian
PAVEL
 AGAINST
Ioan Mircea
PAŞCU
 AGAINST
Cristian Dan
PREDA
 AGAINST
Laurenţiu
REBEGA
 FOR
Daciana Octavia
SÂRBU
 AGAINST (+) According to the United Nations, the poor state of the world’s oceans threatens the jobs, food security and livelihoods of billions of people. This fact alone highlights the pressing need to achieve Sustainable Development Goal number 14 as soon as possible. Ocean governance, however, is notoriously difficult. Even if rules can be agreed, everything from environmental protection to human rights is hard to monitor and sometimes impossible to enforce. Global cooperation is critical to achieving satisfactory outcomes. The EU should reflect on the impact of its own fisheries policies whilst redoubling its efforts to engage at the global level.
Csaba
SÓGOR
 AGAINST
Cătălin
Sorin IVAN
 AGAINST
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 AGAINST
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 AGAINST (+) Cele 17 obiective ale dezvoltării durabile (ODD) incluse pe Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030 contribuie la eradicarea sărăciei și la asigurarea dezvoltării durabile. ODD 14 „Viața acvatică” se referă la conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine.
Prezenta rezoluție face referire la Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 14, ce va avea loc în luna iunie, considerându-se că reprezintă o oportunitate pentru o abordare globală a îmbunătățirii guvernării oceanelor, ceea ce presupune o coordonare eficientă a politicilor în domeniul combaterii pescuitului ilicit, nedeclarat și nereglementat, a politicilor comerciale și a altor politici cu incidență în domeniul acvatic.
Salutară este lista angajamentelor voluntare, concrete pe care UE le va prezenta la Conferința ONU, fapt ce demonstrează intențiile și eforturile UE în vederea atingerii ODD 14. Gestionarea durabilă a oceanelor fiind posibilă printr-o consolidare a cadrului juridic, prin reducerea impactului oamenilor asupra oceanelor și prin creșterea investițiilor în cercetare.
Traian
UNGUREANU
 AGAINST
Adina-Ioana
VĂLEAN
 AGAINST
Renate
WEBER
 (absent)
Iuliu
WINKLER
 AGAINST
Mihai
ŢURCANU
 AGAINST