Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

Annual strategic report on the implementation and delivery of the Sustainable Development Goals
A8-0160/2019:


Victor
BOŞTINARU
 FOR
Daniel
BUDA
 (absent)
Cristian-Silviu
BUŞOI
 (absent)
Andi
CRISTEA
 FOR (+) Multe dintre ODD și dintre cele 169 de obiective prevăzute în Agenda 2030 vizează în mod direct competențele și responsabilitățile Uniunii, în plus față de autoritățile naționale, regionale și locale, iar punerea lor în aplicare necesită o guvernanță reală pe mai multe niveluri. Pentru punerea în aplicare eficace a ODD este necesară o adevărată abordare bazată pe guvernanța pe mai multe niveluri, cu implicarea activă și amplă a cetățenilor, a societății civile și a sectorului privat. În ceea ce privește domeniul de aplicare, am votat pentru o mai bună coordonare și guvernanță comună.
Raportul urmărește să sprijine o strategie UE 2030 globală de punere în aplicare a ODD și să îmbunătățească integrarea acestora în politicile și mecanismele de guvernanță ale UE. O astfel de strategie europeană globală de dezvoltare durabilă ar trebui să schițeze obiective, ținte, indicatori și acțiuni concrete necesare pentru a consolida coordonarea politicilor și coerența politicilor în favoarea dezvoltării durabile la nivel european. În vederea integrării ODD-urilor, sprijin utilizarea strategică a instrumentelor aferente unei mai bune legiferări, pentru a evalua și a asigura coerența politicilor UE în ceea ce privește Agenda 2030.
Mircea
DIACONU
(none)
Damian
DRĂGHICI
 (excused)
Claudia
ȚAPARDEL
 FOR (+) Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) reprezintă o realizare cheie a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Uniunea Europeană a sprijinit procesul de adoptare a ODD şi continuă să sprijine implementarea lor la nivel mondial. Spre deosebire de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, ODD sunt universale, transversale şi interconectate.
În fiecare an, în luna iulie, la nivelul ONU, şi la fiecare patru ani, la nivelul şefilor de state şi de guverne, are loc monitorizarea progreselor realizate pentru atingerea ODD. În acest an, UE s-a angajat să prezinte un raport comun privind eforturile sale de realizare a ODD, document elaborat de Parlament. Eforturile privesc realizarea ODD atât în interiorul Uniunii cât şi în afara ei. Raportul vine în completarea raportului de sinteză al Comisiei privind sprijinul UE pentru ţările în curs de dezvoltarea, în vederea aplicării Agendei 2030, document ce sprijină ODD la nivelul UE. Raportul Parlamentului propune o mai bună coordonare şi guvernanţă comună, integrarea ODD în politicile şi mecanismele de guvernanţă ale UE. În acelaşi timp sunt promovate sinergiile, obţinerea de beneficii conexe şi evitarea compromisurilor. Sunt abordate şi teme precum monitorizarea adecvată, responsabilitatea proporţională şi mecanismele de revizuire eficace. Susţin adoptarea raportului.
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 FOR (+) I welcome the report, which is all the more timely as the Commission is preparing a Joint Synthesis Report on EU support to developing countries in implementing the 2030 Agenda, with input from the EU Member States. The report aims to help set the EU on track for an all-encompassing EU 2030 Strategy for the implementation of the SDGs and to enhance their integration into EU policies and governance mechanisms. Such an overarching European sustainable development strategy, based on an analysis of policy gaps and an assessment of the distance to targets, should outline concrete objectives, targets, indicators and actions needed to enhance policy coordination and policy coherence for sustainable development at European level.
Maria
GRAPINI
 FOR (+) Raportul arată că obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să fie în continuare scopul principal al Uniunii Europene. Este important să facem o analiză amănunțită asupra politicilor avute și să vedem dacă avem sau nu rezultate pe așteptarea cetățenilor legat de coeziune. Trebuie să vedem care sunt cu adevărat rezultatele politicilor și trebuie să vedem dacă într-adevăr efortul financiar și munca desfășurată de membrii Parlamentului European, de parlamentele naționale și de guvernele naționale au dus la eradicarea sărăciei sau la o situație mai bună a veniturilor cetățenilor.
Este important să nu rămână nimeni în urmă, este important ca în management să înțelegem că analiza ne induce și să facem corecții politicilor noastre și de aceea cred că trebuie să ținem cont pentru politicile pe care le vom face în viitor. Anul 2030 nu este foarte departe, tocmai de aceea este important să ținem cont de situațiile concrete din teren, din zonele îndepărtate, din zonele mai puțin dezvoltate economic și evident să ținem cont de proporționalitate, motiv pentru care am votat acest raport.
Monica
MACOVEI
(none)
Marian-Jean
MARINESCU
 (absent)
Sorin
MOISĂ
 (absent)
Siegfried
MUREŞAN
 (absent)
Ramona Nicole
MĂNESCU
 (absent)
Dan
NICA
 FOR
Norica
NICOLAI
 FOR (+) It is undeniable that achieving the SDGs will build a better, healthier and more sustainable future for Europe and its citizens. I voted in favour of this report since it can achieve greater well—being for all, within the limits of the planet and a fair world leaving no one behind. For me it is important to remember that the Sustainable Development Goals respect humans in all social, environmental and economic sides. Supporting the report is a way to ensure the EU becomes the overarching long-term prototype on SDGs in the world.
Emilian
PAVEL
 (absent)
Ioan Mircea
PAŞCU
(none)
Răzvan
POPA
 FOR
Cristian Dan
PREDA
 FOR
Laurenţiu
REBEGA
 (absent)
Daciana Octavia
SÂRBU
 FOR
Csaba
SÓGOR
 ABSTENTION
Cătălin
Sorin IVAN
 (absent)
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 FOR
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 FOR (+) Dezvoltarea durabilă se află de multă vreme în centrul proiectului european. Agenda 2030 stabilește obiective universale, ambițioase, cuprinzătoare, indivizibile și interconectate, care au ca scop eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților tot mai adânci și a discriminării, promovarea prosperității, durabilității, responsabilității față de mediu, incluziunii sociale, egalității de gen și respectului pentru drepturile omului, precum și coeziunea economică, socială și teritorială și consolidarea păcii și a securității.
Tratatele UE recunosc dimensiunile economice, sociale și de mediu ale acesteia, care trebuie analizate împreună. UE este angajată în favoarea unei dezvoltări care să satisfacă nevoile prezente fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi. Esența dezvoltării durabile presupune o viață demnă pentru toți, respectând limitele planetei, care să reunească prosperitatea și eficiența economică, societăți pașnice, incluziunea socială și responsabilitatea față de mediu.
In vederea realizării Agendei 2030 este nevoie de o creștere a nivelului de conștientizare în rândul cetățenilor, dar și de o abordare integrată și holistică de punere în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Ca atare, suntem de acord cu faptul că dezvoltarea durabilă este în fond o chestiune de guvernanță și necesită instrumentele adecvate pentru a se asigura coerența politicilor, atât între domeniile tematice, precum și între acțiunile externe ale UE și celelalte politici ale sale.
Traian
UNGUREANU
 (absent)
Adina-Ioana
VĂLEAN
 (absent)
Renate
WEBER
 FOR
Iuliu
WINKLER
(none)
Maria Gabriela
ZOANĂ
(none)
Mihai
ŢURCANU
 (absent)