Addendum
Poland

(51 MEPs displayed)

Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine Reicherts
47643:


Michał
BONI
 FOR
Jerzy
BUZEK
 FOR
Ryszard
CZARNECKI
 FOR
Andrzej Sebastian
DUDA
 FOR
Anna Elżbieta
FOTYGA
 FOR
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG
(none)
Adam
GIEREK
 FOR
Beata Barbara
GOSIEWSKA
 FOR
Róża
Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN
 FOR
Andrzej
GRZYB
 FOR
Danuta Maria
HÜBNER
 FOR
Krzysztof
HETMAN
 FOR
Robert Jarosław
IWASZKIEWICZ
 AGAINST
Dawid Bohdan
JACKIEWICZ
(none)
Danuta
JAZŁOWIECKA
 FOR
Marek
Józef GRÓBARCZYK
 FOR
Stanisław
Józef ŻÓŁTEK
 AGAINST
Marek
JUREK
 ABSTENTION
Jarosław
KALINOWSKI
 FOR
Karol Adam
KARSKI
 FOR
Janusz Ryszard
KORWIN-MIKKE
 AGAINST
Agnieszka
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
 FOR
Zdzisław Marek
KRASNODĘBSKI
 FOR
Barbara
KUDRYCKA
 FOR
Zbigniew Krzysztof
KUŹMIUK
 FOR
Ryszard Antoni
LEGUTKO
 (absent)
Janusz
LEWANDOWSKI
 FOR
Bogusław
LIBERADZKI
 FOR
Michał
MARUSIK
 AGAINST
Jan Marian
OLBRYCHT
 FOR
Stanisław
OŻÓG
 FOR
Bolesław Grzegorz
PIECHA
 FOR
Mirosław
PIOTROWSKI
(none)
Julia
PITERA
 FOR
Marek Mirosław
PLURA
 FOR
Tomasz Piotr
PORĘBA
 FOR
Dariusz
ROSATI
 FOR
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI
 FOR
Czesław Adam
SIEKIERSKI
(none)
Adam
SZEJNFELD
 FOR
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI
 FOR
Jarosław Leszek
WAŁĘSA
 FOR
Bogdan Brunon
WENTA
 FOR
Jadwiga
WIŚNIEWSKA
 FOR
Janusz
WOJCIECHOWSKI
 FOR
Janusz
Władysław ZEMKE
 FOR
Bogdan Andrzej
ZDROJEWSKI
 FOR
Tadeusz
ZWIEFKA
 FOR
Kosma Tadeusz
ZŁOTOWSKI
 FOR
Elżbieta Katarzyna
ŁUKACIJEWSKA
 FOR
Krystyna Maria
ŁYBACKA
 FOR