Addendum
Lithuania

(11 MEPs displayed)

Deliberations of the Committee on Petitions 2017
A8-0404/2018:


Laima Liucija
ANDRIKIENĖ
 FOR
Petras
AUŠTREVIČIUS
 (absent)
Zigmantas
BALČYTIS
 (absent)
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
 FOR
Antanas
GUOGA
 FOR (+) I voted in favour of the report. The work of the Committee on Petitions arises from the right to petition Parliament exercised by the citizens, and is not directly attached to the legislative programme of the Commission. According to the statistics, 1 569 petitions were submitted to the European Parliament in 2016 which represents an increase of 9.6% compared to 2015 when 1 431 petitions were received. Users of the petitions web portal have the possibility to support petitions. In 2015, 902 users supported one or several petitions, while in 2016, seven times as many users (6 132) acted as supporters.
Valentinas
MAZURONIS
 FOR
Rolandas
PAKSAS
 FOR (+) Peticija yra pilietinės valios išraiška, žmogaus dalyvavimas politiniame procese, suteikiantis galimybes individui apginti savo teises ir tuo pačiu užkirsti kelią galimiems tokio pat pobūdžio pažeidimams ateityje. Palaikau pranešimą dėl Europos Parlamento Peticijų komiteto svarstymų, kuriame pateikiamos šio komiteto 2017 metų veiklos išvados. Pritariu, jog būtina labiau informuoti piliečius apie galimybę pateikti peticijas, viešai paaiškinti instituto paskirtį ir esmę. Peticijų komiteto pateiktose išvadose nurodyta, jog didžiausia dalis pateikiamų skundų yra aplinkos užterštumo tematika. Parlamentas turėtų skirti pakankamą dėmesį peticijų nagrinėjimui, o esant reikalui – imtis veiksmų susiklosčiusiai problemai spręsti. Šiuo metu yra sudarytos skaitmeninės galimybės pateikti peticiją, kas padeda sutaupyti daugiau laiko, tačiau būtina ir toliau tobulinti peticijos teisės įgyvendinimo galimybes.
Bronis
ROPĖ
(none)
Algirdas
SAUDARGAS
 FOR
Valdemar
TOMAŠEVSKI
(none)
Viktor
USPASKICH
 FOR (+) . – Palankiai vertinu, kad Peticijų komitetas vis dažniau kelia klausimus plenariniame posėdyje, pateikdamas žodinius klausimus, priimdamas rezoliucijas arba trumpus pasiūlymus del rezoliucijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 2 dalį.