Addendum
Lithuania

(11 MEPs displayed)

Implementation of the European Disability Strategy
Committee on Employment and Social Affairs
A8-0339/2017:


Laima Liucija
ANDRIKIENĖ
 (absent)
Petras
AUŠTREVIČIUS
 FOR (+) I strongly support this proposal. Human rights are the important priority of the EU. The rights of disabled people are an indivisible part of this. The EU must have an ambitious, efficient strategy for the integration of disabled people in Europe. This proposal is very important because it emphasises the integration of disabled people in many fields: education, healthcare, social security, and employment. Moreover, this proposal underlines the clear responsibilities of the EU institutions to ensure the dignity and integration of disabled people in Europe.
Zigmantas
BALČYTIS
 FOR (+) Balsavau už pranešimą dėl Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo. Pritariu, kad būtina pašalinti visas kliūtis susijusias su Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo. Turime užtikrinti visapusį negalią turinčių žmonių prieinamumą prie socialinių paslaugų ir įtraukimą į visuomeninį gyvenimą užtikrinant vienodas teises.
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
 FOR (+) Balsavau dėl pranešimo dėl Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo. Vertinant dabartinę Europos negalios strategiją ir kuriant būsimąją negalios strategiją, svarbiausia yra, kad jos užtikrintų mūsų neįgaliesiems kelis esminius dalykus. Visų pirma, tinkamą socialinę paramą. Valstybės privalo teikti socialinę paramą ir užtikrinti reikiamas socialines paslaugas savo piliečiams su negalia. Valstybės turi garantuoti minimalias pajamas neįgaliesiems ir jų šeimoms, nes, deja, dažniausiai tokia parama yra vienintelis jų pajamų šaltinis. Būtiniausi neįgalių žmonių poreikiai dažnai lemia nemažas papildomas išlaidas, pvz., asistentų samdymas, papildomas aplinkos pritaikymas namuose, papildoma reikalinga įranga, vaistai. Antra, užimtumas. Neįgalieji nori gyventi nepriklausomą, visavertį gyvenimą ir nori dirbti, tik dažniausiai negali to daryti dėl negalios arba dėl to, kad darbo rinka nėra pasirengusi juos priimti. Tie neįgalieji, kuriems pavyksta įsidarbinti, dažniausiai, deja, užima ne aukštas ir gerai apmokamas pareigas, dažnai jie negali dirbti pilną darbo laiką dėl su sveikata susijusių priežasčių. Todėl valstybės turi ir toliau teikti paramą žmonėms su negalia ir tuomet, kai jiems pavyksta įsidarbinti. Trečia, prieinamumas. Viešųjų paslaugų prieinamumas yra labai svarbus ne tik mūsų piliečiams su negalia, bet ir senyvo amžiaus asmenims, asmenims susiduriantiems su laikinais judėjimo apribojimais, tėvams su mažais vaikais vežimėliuose. Viešojo transporto, sveikatos priežiūros, švietimo bei socialinės paslaugos turi būti padarytos prieinamomis.
Antanas
GUOGA
 (absent)
Valentinas
MAZURONIS
 FOR
Rolandas
PAKSAS
 FOR (+) Tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu svarbu dėti pastangas, siekiant užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas neįgaliesiems. Noriu pabrėžti, kad šiems asmenims turi būti sudarytos galimybės lygiateisiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, patekti į darbo rinką ir gauti tinkamą, proporcingą atlyginimą. Raginu visas valstybes nares numatyti viešųjų erdvių ir pastatų prieinamumo reikalavimus, užtikrinti efektyvų ir greitą jų įgyvendinimą. Taip pat labai svarbu, kad neįgaliesiems būtų sudarytos kokybiškos švietimo sąlygos, pašalintos visos kliūtys, susijusios su sveikatos, interneto tinklapių, rinkimų ir kitų socialinių paslaugų prieinamumu. Mano manymo, neįgaliųjų teisių kontekste būtina išskirti ne tik naujo teisinio reguliavimo sukūrimo aspektą, bet pabrėžti būtinumą veiksmingai ir greitai įgyvendinti jau esamus, iki šiol neįgyvendintus, standartus.
Bronis
ROPĖ
 FOR (+) 80 milijonų Europoje gyvenančių neįgaliųjų, 43 mln. iš kurių yra moterys, – tai yra susimastyti verčiantys skaičiai. Ir ne vien susimastyti, bet ir imtis konkrečių žingsnių. Europos neįgaliųjų strategija – svarbus dokumentas ir ne vien dėl to, kad svarstomas Europos neįgaliųjų dienos išvakarėse. Džiugu matyti jo sąlygotus teigiamus pokyčius – geriau neįgaliųjų poreikiams pritaikytą infrastruktūrą, lankstesnes politikos priemones. Kartu liūdna, kad radikaliosios dešiniosios partijos siekia susilpninti šį pranešimą, ragindamos atsisakyti plataus nediskriminavimo principo taikymo, apriboti neįgalių asmenų teisinius gebėjimus ir kita. Visgi pranešimas yra stiprus ir su džiaugsmu jį palaikau.
Algirdas
SAUDARGAS
(none)
Valdemar
TOMAŠEVSKI
(none)
Viktor
USPASKICH
 FOR