Addendum
Lithuania

(11 MEPs displayed)

Annual strategic report on the implementation and delivery of the Sustainable Development Goals
A8-0160/2019:


Laima Liucija
ANDRIKIENĖ
 FOR (+) I voted in favour of the resolution on the Annual strategic report on the implementation and delivery of the Sustainable Development Goals (SDGs). It focuses on a comprehensive and strategic approach to SDG implementation, including better coordination and joint-up governance. It aims to help set the EU on track for an all-encompassing EU 2030 Strategy for the implementation of the SDGs and to enhance their integration into EU policies and governance mechanisms. Such an overarching European sustainable development strategy, based on an analysis of policy gaps and an assessment of the distance to targets, should outline concrete objectives, targets, indicators and actions needed to enhance policy coordination and policy coherence for sustainable development at European level. With a view to mainstreaming and integrating the SDGs, the Better Regulation tools should be used strategically in order to evaluate and ensure EU policy coherence concerning the 2030 Agenda while promoting synergies, gaining co-benefits and avoiding trade-offs, both at Union and Member State level. I support the rapporteurs in that the important question revolves around the question of how to improve appropriate monitoring, proportionate accountability and effective review mechanisms, assessing the progress made.
Petras
AUŠTREVIČIUS
 (absent)
Zigmantas
BALČYTIS
 FOR
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
 FOR (+) Aš balsavau dėl šio pranešimo, nes Europos Sąjunga įsipareigojo 2019 m. bendrai teikti ataskaitą dėl ES pastangų, susijusių su darbotvarke, taip papildydama savanoriškus nacionalinius vertinimus, kuriuos jau atlieka beveik visos ES valstybės narės. Šiuo strateginiu pranešimu savo iniciatyva, kurį kartu rengia Vystymosi komitetas ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, ketinama prisidėti prie ES rezultatų apžvalgos. Pranešimas rengiamas praėjus beveik ketveriems metams po to, kai visų JT valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovai iškilmingai priėmė Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., ir po kelerių metų trukusių derybų, kuriose Europos Sąjunga atliko pagrindinį vaidmenį. DVT yra svarbi daugiašališkumo ir JT sistemos naujovė ir vienas iš pagrindinių šiuo metu vykdomos JT reformos bei didelių ilgesnio laikotarpio politikos planavimo pokyčių daugelyje pasaulio šalių veiksnių. DVT skiriasi nuo Tūkstantmečio vystymosi tikslų tuo, kad yra visuotiniai, kompleksiniai ir tarpusavyje susiję. Taigi ES ir jos valstybėms narėms jie daro poveikį ne tik Europos lygmeniu, bet ir nacionaliniu / šalies, regioniniu ir vietos bei tarptautiniu lygmenimis. Iniciatyvą parengti bendrą pranešimą lėmė suvokimas, kad Parlamentas turėtų pareikšti savo nuomonę tuo metu, kai daugiašalio bendradarbiavimo žmonių, planetos ir klestėjimo labui, kovojant su klimato kaita, siekiant solidarumo ir taikos, negalima laikyti savaime suprantamu dalyku.
Antanas
GUOGA
 FOR (+) I voted in favour of the report. At UN level, monitoring and review of progress made towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) takes place in July each year at the High-Level Political Forum (HLPF), and every four years at the level of Heads of State and Government. The SDGs framework has the potential to provide a useful overarching framework to further the debate on Europe’s political priorities, with a view to pursuing social, economic and environmental sustainability both within the Union and globally.
Valentinas
MAZURONIS
 FOR
Rolandas
PAKSAS
(none)
Bronis
ROPĖ
 FOR
Algirdas
SAUDARGAS
 FOR
Valdemar
TOMAŠEVSKI
 (absent)
Viktor
USPASKICH
 (absent)