Addendum
Croatia

(11 MEPs displayed)

Annual strategic report on the implementation and delivery of the Sustainable Development Goals
A8-0160/2019:


Biljana
BORZAN
(none)
Ivan
JAKOVČIĆ
 FOR (+) Glasao sam za izvješće o Godišnjem strateškom izvješću o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (2018/2279(INI)), s obzirom da se Europska unija obvezala da će 2019. predstaviti zajedničko izviješće o naporima EU-a povezanima s Programom održivog razvoja do 2030.
Cilj je ovog izvješća pomoći postaviti EU na pravi put za sveobuhvatnu strategiju EU-a do 2030., koja bi se trebala temeljiti na analizi nedostataka u područjima politika i procjeni udaljenosti od ciljeva, prikazati konkretne ciljeve, pokazatelje i potrebne mjere. Provedba Programa održivog razvoja do 2030. usko je povezana s europskim vrijednostima i interesima te predstavlja važnu inovaciju s potencijalom za oživljavanje globalnog poretka utemeljenog na multilateralizmu i međunarodnoj suradnji.
Provedba ciljeva održivog razvoja zahtijeva učinkovitu suradnju na razini EU-a te na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uz poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti. Države članice trebaju provoditi redovite revizije napretka a one države članice koje se još nisu obvezale na dovršavanje svojih dobrovoljnih nacionalnih revizija trebaju to učiniti u skladu s Programom održivog razvoja do 2030. Važno je što bi ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u području hrane, poljoprivrede, energije, materijala, gradova te zdravlja moglo stvoriti tržišne mogućnosti vrijednije od 10 bilijuna EUR.
Ivana
MALETIĆ
(none)
Marijana
PETIR
 (absent) (+) Za razliku od višegodišnjih razvojnih ciljeva, ciljevi održivog razvoja su univerzalni, međusektorski i međusobno povezani. Stoga za EU i njegove države članice postoje implikacije na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kao i međunarodne implikacije. Inicijativa za donošenje zajedničkog izvješća u Parlamentu proizlazi iz činjenice da se ne može uzeti zdravo za gotovo multilateralna suradnja u korist ljudi, planeta i blagostanja te mjera u području klime, solidarnosti i mira.
Izvješće je relevantno s obzirom na to da Komisija priprema zajedničko objedinjeno izvješće, uz doprinos država članica EU-a, o potpori EU-a zemljama u razvoju u provedbi Programa održivog razvoja do 2030. Mnogi od ciljeva održivog razvoja i 169 ciljeva obuhvaćenih Programom održivog razvoja do 2030., izravno se odnose na ovlasti i odgovornosti Unije, uz nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, te njihova provedba stoga zahtijeva istinsko višerazinsko upravljanje.
Kada je riječ o području primjene, važno je istaknuti strateški pristup provedbi ciljeva održivog razvoja, uključujući bolju koordinaciju i zajedničko upravljanje. U svrhu ostvarivanja održivog razvoja u kontekstu klimatskih promjena, solidarnosti i rasta potrebno je implementirati sveobuhvatnu strategiju do 2030. pri čemu će naglasak biti stavljen na sinergiju država članica i integracije u u politike EU-a.
Tonino
PICULA
(none)
Jozo
RADOŠ
(none)
Ivica
TOLIĆ
 FOR
Ruža
TOMAŠIĆ
(none) (+) Politički forum o održivom razvoju na visokoj razini (HLPF) platforma je Ujedinjenih naroda namijenjena praćenju i pregledu napretka u postizanju ciljeva održivog razvoja koja se održava na godišnjoj razini. Budući da će se u rujnu 2019. godine po prvi puta održati i platforma na razini šefova država i vlada, Europska unija se obvezala da će zajednički izvijestiti o naporima i postignućima vezanima za Program održivog razvoja do 2030. godine.
Ovim izvješćem Europski parlament želi dati svoj doprinos procjeni trenutnog stanja u EU-u te se prepoznaje potreba za multilateralnom suradnjom u korist ljudi, planeta i blagostanja te mjera u području klime, solidarnosti i mira. Također, naglasak je stavljen na sveobuhvatan i strateški pristup provedbi ciljeva održivog razvoja koji se temelji na prikazu konkretnih ciljeva, pokazatelja i mjera potrebnih za poboljšanje koordinacije i usklađenosti politika radi održivog razvoja na europskoj razini.
Podržala sam ovo izvješće kojim se pridonosi reviziji i izvješćivanju za 2019. godinu.
Željana
ZOVKO
 (absent)
Davor
ŠKRLEC
 FOR (+) Ciljevi održivog razvoja dio su Programa održivog razvoja za 2030. godinu. Radi se o dugoročnim, ambicioznim, međusobno povezanim ciljevima kojima se nastoji poboljšati kvaliteta ljudskog života u cijelosti. Godišnjim strateškim izvješćem prati se provedba svakog pojedinog od 17 općih ciljeva održivog razvoja u svim državama članicama, kao i njihov napredak na tom području.
Program održivog razvoja obuhvaća tri glavna stupa održivog razvoja, odnosno tri različite dimenzije ciljeva. To su gospodarska, društvena i ekološka. Godišnjim izvješćem ističe se potreba pristupanju provedbe tih ciljeva u svim navedenim dimenzijama na sveobuhvatan način kako bi se stvorio dugoročni, održivi gospodarski model za EU-u u budućnosti. Nadalje, kako bi se ostvarili ti ciljevi ističe se potreba stvaranja strategije provedbe tih ciljeva, veća međuinstitucionalna povezanost kako na razini EU-a tako i na nacionalnoj razini te veća usklađenost politika, također na svim razinama.
Osim toga, velika je važnost i stvaranja mehanizama procjene učinaka pojedinih mjera unutar strategije prije njihova poduzimanja, kao i ocjena njihove uspješnosti nakon provedbe tih mjera, kako bi se sistematski mogao pratiti napredak na određenim područjima i utvrditi najbolje prakse postupanja. Slijedom svega navedenog odlučio sam podržati ovo izvješće.
Dubravka
ŠUICA
(none) (+) Svake godine se na razini UN-a provodi praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja na Političkom forumu na visokoj razini, a svake četiri godine na razini šefova država i vlada. EU će 2019. izvijestiti o naporima Unije povezanima s Programom te se u jedino ovim izvješćem namjerava doprinijeti pregledu stanja u EU.
Izviješće dolazi svako četiri godine otkako je usvojen Program održivog razvoja do 2030., te nakon nekoliko godina pregovora u kojima je Unija imala glavnu riječ. Ciljevi održivog razvoja su univerzalni, međusektorski i međusobno povezani te samim time postoji potreba za tješnjom suradnjom u unapređenju Programa održivog razvoja do 2030.
Većina ciljeva održivog razvoja i 169 ciljeva obuhvaćenih Programom održivog razvoja do 2030. se izravno odnosi na ovlasti Unije, uz nacionalne, regionalne i lokalne vlasti te njihova provedba zahtjeva višerazinsko upravljanje. Potrebno je staviti naglasak na strateški pristup provedbi ciljeva održivog razvoja, uključujući bolju koordinaciju i zajedničko upravljanje.
Također je važno korištenje alata za bolju izradu zakonodavstva kako bi se osigurala usklađenost politika EU-a u vezi s Programom održivog razvoja do 2030. uz promicanje sinergija, stjecanje dodatnih koristi i izbjegavanje kompromisa, na razini EU-a i zemalja članica.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.