Addendum
Greece

(21 MEPs displayed)

Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine Reicherts
47643:


Nikos
ANDROULAKIS
 FOR
Kostas
CHRYSOGONOS
(none)
Georgios
EPITIDEIOS
(none)
Lampros
FOUNTOULIS
 AGAINST
Emmanouil
GLEZOS
 AGAINST
Giorgos
GRAMMATIKAKIS
(none)
Eva
KAILI
 FOR
Georgios
KATROUGKALOS
 AGAINST
Manolis
KEFALOGIANNIS
 FOR
Kostadinka
KUNEVA
 ABSTENTION
Miltiadis
KYRKOS
 FOR
Georgios
KYRTSOS
 FOR
Notis
MARIAS
 AGAINST
Konstantinos
PAPADAKIS
 AGAINST
Dimitrios
PAPADIMOULIS
(none)
Sofia
SAKORAFA
(none)
Maria
SPYRAKI
(none)
Eleytherios
SYNADINOS
 AGAINST
Elissavet
VOZEMBERG
 FOR
Theodoros
ZAGORAKIS
 FOR
Sotirios
ZARIANOPOULOS
 AGAINST