Addendum
Greece

(21 MEPs displayed)

A comprehensive European Union framework on endocrine disruptors
B8-0241/2019:


Nikos
ANDROULAKIS
 (absent)
Nikolaos
CHOUNTIS
(none)
Kostas
CHRYSOGONOS
(none)
Georgios
EPITIDEIOS
(none)
Lampros
FOUNTOULIS
 FOR (+) Η ψήφος μου είναι υπέρ, διότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
Giorgos
GRAMMATIKAKIS
 (absent)
Eva
KAILI
 (absent)
Manolis
KEFALOGIANNIS
 (absent)
Stelios
KOULOGLOU
(none)
Kostadinka
KUNEVA
(none)
Miltiadis
KYRKOS
(none)
Georgios
KYRTSOS
 (absent)
Notis
MARIAS
(none)
Konstantinos
PAPADAKIS
 (absent)
Dimitrios
PAPADIMOULIS
(none)
Sofia
SAKORAFA
 (absent)
Maria
SPYRAKI
 (absent)
Eleftherios
SYNADINOS
(none)
Elissavet
VOZEMBERG-VRIONIDI
 (absent)
Theodoros
ZAGORAKIS
 (absent)
Sotirios
ZARIANOPOULOS
(none)