Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

Fighting customs fraud and protecting EU own resources
B8-0400/2018:


Igor
GRÄZIN
 FOR
Tunne
KELAM
 FOR
Ivari
PADAR
 FOR
Urmas
PAET
 FOR (+) Toetasin. Liikmesriikide tollikontrollide ebaühtlase taseme tõttu üritatakse leida võimalusi tollimaksudest kõrvale hiilimiseks. Seetõttu on vajalik täiendavate meetmete kasutuselevõtt, et ELi tolliinfosüsteeme ühtlustada ning muuta need jätkusuutlikuks.
Indrek
TARAND
 FOR
Yana
TOOM
 (absent)