Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

Statute for social and solidarity-based enterprises
Committee on Legal Affairs
A8-0231/2018:


Kaja
KALLAS
(none)
Tunne
KELAM
 FOR
Ivari
PADAR
 FOR
Urmas
PAET
 FOR (+) Toetasin. Sotsiaal- ja solidaarsed ettevõtted ühendavad laiemaid sotsiaalseid, keskkondlikke ja kogukondlikke eesmärke. Resolutsioon on oluline, et anda ettevõtetele soovitusi paremaks majandamiseks. Soovituste hulgas on Euroopa sotsiaalmajanduse märgise loomine ja ettevõtete kvalifitseerimine, märgise järelvalve- ja kontrollimehhanismi loomine, heade tavade suuniste kehtestamine ning liikmesriikide vahelise koostöö suurendamine.
Indrek
TARAND
 FOR
Yana
TOOM
 FOR