Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

A European Strategy for Low-Emission Mobility
Committee on Transport and Tourism
A8-0356/2017:


Kaja
KALLAS
 FOR
Tunne
KELAM
 AGAINST
Ivari
PADAR
 FOR
Urmas
PAET
 FOR (+) Toetasin. Transpordist pärit õhusaasteainete heitkogust tuleb vähendada. Raport annab liikmesriikidele suuniseid, kuidas olla keskkonnasäästlikum, sh riikidevaheliste transpordiühenduste tõhustamine, ühtse Euroopa taeva parem rakendamine, investeerimine innovatsiooni, süsteemide suurem digiteerimine jm.
Indrek
TARAND
 FOR
Yana
TOOM
(none)