Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

High-level UN Conference to support the implementation of Sustainable Development Goal 14 (UN Ocean Conference)
B8-0382/2017:


Kaja
KALLAS
 AGAINST
Tunne
KELAM
 AGAINST
Marju
LAURISTIN
 AGAINST
Urmas
PAET
 AGAINST (+) Toetasin. ÜRO ookeanikonverents juhib taas kord tähelepanu asjaolule, et on viimane aeg hakata tegutsema inimtegevusega ookeanidele avaldatava negatiivse mõju vähendamiseks. Maailma kalavarud kannatavad ülepüügi all, kliimamuutused suretavad koralle ja rannikualade ökosüsteeme, ookean ägab reostuse all. Ookeanikonverentsil tuleks leida lahendusi nendele probleemidele ja leppida kokku nende lahenduste elluviimises. Ka EL võiks selles valdkonnas suuremat aktiivsust üles näidata.
Indrek
TARAND
 FOR
Yana
TOOM
 (absent)