Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

Annual strategic report on the implementation and delivery of the Sustainable Development Goals
A8-0160/2019:


Igor
GRÄZIN
 (absent)
Tunne
KELAM
 FOR
Ivari
PADAR
 FOR
Urmas
PAET
 FOR (+) Toetasin. Raporti eesmärk on aidata ELil töötada välja kõikehõlmav Euroopa 2030. aasta strateegia kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks ning edendada nende lõimimist ELi poliitikasse ja valitsemismehhanismidesse, muu hulgas on oluline parandada järelevalvet, proportsionaalset vastutust ja läbivaatamismehhanisme.
Indrek
TARAND
(none)
Yana
TOOM
 FOR