Addendum
Denmark

(13 MEPs displayed)

Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine Reicherts
47643:


Margrete
AUKEN
 AGAINST
Bendt
BENDTSEN
 FOR
Ole
CHRISTENSEN
 FOR
Jørn
DOHRMANN
 AGAINST
Rina Ronja
KARI
 AGAINST
Rikke
KARLSSON
 AGAINST
Jeppe
KOFOD
 FOR
Morten
MESSERSCHMIDT
 AGAINST
Morten Helveg
PETERSEN
 FOR
Jens
ROHDE
 FOR
Christel
SCHALDEMOSE
 FOR
Ulla
TØRNÆS
 FOR
Anders Primdahl
VISTISEN
 AGAINST