Addendum
Czechia

(21 MEPs displayed)

Annual strategic report on the implementation and delivery of the Sustainable Development Goals
A8-0160/2019:


Dita
CHARANZOVÁ
 FOR
Martina
DLABAJOVÁ
 FOR
Petr
JEŽEK
 FOR
Jan
KELLER
(none)
Jaromír
KOHLÍČEK
(none)
Kateřina
KONEČNÁ
 FOR
Jiří
MAŠTÁLKA
 (excused)
Luděk
NIEDERMAYER
(none)
Jiří
PAYNE
 AGAINST
Pavel
POC
 FOR
Miroslav
POCHE
 (absent)
Stanislav
POLČÁK
 FOR
Jiří
POSPÍŠIL
 FOR (+) Tuto zprávu jsem podpořil. Jedná se o usnesení, jehož cílem je pomoci navést EU na správnou cestu ke komplexní strategii do roku 2030 pro plnění cílů udržitelného rozvoje a posílit jejich zapojení do politik EU. Oceňuji, že usnesení s politováním, avšak pravdivě upozorňuje na nedostatečné plnění cílů stanovených v Pařížské dohodě a vyzývá státy EU k vyvinutí většího úsilí ke zmírnění dopadů klimatické změny.
Olga
SEHNALOVÁ
(none)
Pavel
SVOBODA
 (absent)
Pavel
TELIČKA
 FOR (+) I voted in favour of the annual strategic report on the implementation and delivery of the Sustainable Development Goals (SDGs), because I believe that SDGs are an important innovation within multilateralism and are a key driver of the ongoing UN reform. The report aims to help set the EU on track for an all-encompassing EU 2030 Strategy for the implementation of the SDGs and to enhance their integration into EU policies and governance mechanisms.
Evžen
TOŠENOVSKÝ
 FOR
Jan
ZAHRADIL
 FOR
Tomáš
ZDECHOVSKÝ
 ABSTENTION
Michaela
ŠOJDROVÁ
 FOR
Jaromír
ŠTĚTINA
 FOR