Addendum
Belgium

(21 MEPs displayed)

Situation in Venezuela
RC-B8-0078/2018:


Gerolf
ANNEMANS
 (absent)
Maria
ARENA
 FOR
Pascal
ARIMONT
 (absent)
Hugues
BAYET
 FOR
Ivo
BELET
 FOR
Mark
DEMESMAEKER
 FOR
Gérard
DEPREZ
 FOR
Philippe
LAMBERTS
 ABSTENTION
Sander
LOONES
 (absent)
Louis
MICHEL
 FOR (+) . – Sinds 2015 verkeert Venezuela in een diepe crisis. Het Europees Parlement heeft sindsdien niet nagelaten om de erbarmelijke politieke, economische en humanitaire toestand aan te kaarten en aan te dringen op sociaal-economische hervormingen en vrije en eerlijke verkiezingen. Aanhoudende internationale druk heeft echter niet kunnen verhinderen dat het land verder afglijdt. 82 % van de bevolking leeft in absolute armoede. Voedsel is schaars en medicijnen zijn niet beschikbaar. Venezuela is ondertussen het armste land van Zuid-Amerika geworden. Bovendien blijft de regering buitenlandse humanitaire hulp weigeren. En ondertussen blijft ze de democratie en de grondrechten van haar burgers met voeten treden. Politieke opposanten worden willekeurig opgesloten en elke normale kiesgang wordt verhinderd.
Naast gerichte EU-sancties moet ook de diplomatieke druk worden verhoogd. Daarom dringt het Europees Parlement er nogmaals bij de Venezolaanse regering op aan om vrije verkiezingen te organiseren, politieke gevangenen vrij te laten, de scheiding van de instellingen te respecteren, humanitaire hulp op haar grondgebied toe te laten en vooral de weg vrij te maken voor het herstel van de democratie en de economie in Venezuela, met het oog op een betere toekomst voor de burgers van het land.
Frédérique
RIES
 FOR
Claude
ROLIN
 FOR
Bart
STAES
 ABSTENTION
Helga
STEVENS
 FOR
Marc
TARABELLA
 FOR
Anneleen
VAN BOSSUYT
 FOR
Kathleen
VAN BREMPT
 FOR
Tom
VANDENKENDELAERE
 FOR
Hilde
VAUTMANS
 FOR (+) In deze resolutie spreekt het Europees Parlement zijn ernstige bezorgdheid uit over de aanhoudende ongrondwettelijke schending van de democratische orde in Venezuela. Onlangs heeft de door de EU niet-erkende nationale grondwetgevende vergadering unilateraal besloten om tegen het einde van april 2018 vervroegde presidentsverkiezingen uit te schrijven. De regering en het hooggerechtshof verhinderen echter dat leden van de oppositie zich hierbij kandidaat kunnen stellen. Onder de huidige omstandigheden zal het Europees Parlement deze verkiezingen niet accepteren, noch de autoriteiten die het gevolg zijn van een dergelijk onwettig proces. We roepen de Venezolaanse regering op om de situatie van de democratie en de mensenrechten te verbeteren. Het Parlement herhaalt ook zijn verzoek om een delegatie naar Venezuela te sturen om zo spoedig mogelijk een dialoog te voeren met alle sectoren die bij het conflict betrokken zijn.
Ik stemde voor.
Guy
VERHOFSTADT
 FOR
Lieve
WIERINCK
 FOR (+) . – I voted in favour because I am deeply concerned about the ongoing humanitarian crisis and the state of democracy in Venezuela. I sincerely hope that the government of Venezuela will reconsider its decision to host early presidential elections and stop prosecuting political opponents. I stand by this resolution in condemning Venezuela for the gross human rights violations and continued violation of the democratic order. The proposed sanctions will target the government and not the people of Venezuela. I welcome the humanitarian emergency access plan that will provide much—wanted aid to the people of Venezuela.