Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
80%
158 out of 197 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
89%
5563 out of 6192 votes during the mandate.

SITTING INFO
Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine Reicherts

DATE:
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
ATTENDANCE REGISTER:
VOTES:
Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine ReichertsRichard Sulik - European Parliament docs

Written question - CETA - error made by the Slovak Republic - P-007460/2017

Question for written answer P-007460/2017
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

Source : © European Union, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - E-mailová adresa ako osobný údaj a jej spracovanie internetovými obchodmi na základe nariadenia č. 2016/679 - E-007174/2017

Otázka na písomné zodpovedanie E-007174/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Zodpovednosť súkromných laboratórií v zmysle nariadenia 882/2004 (EÚ) a oznamovacia povinnosť členského štátu podľa smernice 2015/1535 (EÚ) - E-007081/2017

Otázka na písomné zodpovedanie E-007081/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Readmisné dohody Únie - E-007086/2017

Otázka na písomné zodpovedanie E-007086/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Príklad využitia Informačného nástroja jednotného trhu (SMIT) - získavanie informácií v súvislosti s rozšírením koncesie bez otvorenia verejnej súťaže pri verejnom obstarávaní - E-007243/2017

Otázka na písomné zodpovedanie E-007243/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Podmienky poskytovania príspevku na starostlivosť o dieťa v Slovenskej republike (SR) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) - E-007244/2017

Otázka na písomné zodpovedanie E-007244/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Návrh novely Kódexu schengenských hraníc - vplyv na funkčnosť schengenského priestoru - E-007082/2017

Otázka na písomné zodpovedanie E-007082/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Rozpravy - Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. októbra 2017 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. októbra 2017 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. októbra 2017 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (súhlas) - Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (uznesenie) (rozprava) - Richard Sulík - Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg - Prechodná verzia

Otázka na písomné zodpovedanie - Spracovanie údajov internetovými obchodmi na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - P-007080/2017

Otázka na písomné zodpovedanie P-007080/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Európska spravodajská jednotka - E-006712/2017

Otázka na písomné zodpovedanie E-006712/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci vo veciach výživného na dieťa v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 - E-006711/2017

Otázka na písomné zodpovedanie E-006711/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Regulované povolania v členských štátoch - E-006713/2017

Otázka na písomné zodpovedanie E-006713/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (súhlas) - Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (uznesenie) (rozprava) - Richard Sulík - Štvrtok, 16. novembra 2017 - 09:37 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'58''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (23Mb) alebo vo formáte WMV (30Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa - Richard Sulík - Utorok, 14. novembra 2017 - 11:27 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 2'43''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (31Mb) alebo vo formáte WMV (42Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Rozpravy - Hospodárske politiky eurozóny (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 25. októbra 2017 - Štrasburg - Prechodná verzia

Otázka na písomné zodpovedanie - Definícia a obsah pojmu "životne dôležité záujmy" v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov - E-006389/2017

Otázka na písomné zodpovedanie E-006389/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Hospodárske politiky eurozóny (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 25. októbra 2017 - 17:33 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'44''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (20Mb) alebo vo formáte WMV (27Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Kontrola technického stavu vozidiel - E-006005/2017

Otázka na písomné zodpovedanie E-006005/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. októbra 2017 - 10:03 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 52''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (10Mb) alebo vo formáte WMV (13Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. októbra 2017 - 10:56 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 48''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (9Mb) alebo vo formáte WMV (12Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP