Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
81%
170 out of 209 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
90%
5894 out of 6549 votes during the mandate.

SITTING INFO
Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine Reicherts

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
ATTENDANCE REGISTER:
VOTES ON THIS SITTING:
Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine ReichertsRichard Sulik - European Parliament docs

Odpoveď - E-mailová adresa ako osobný údaj a jej spracovanie internetovými obchodmi na základe nariadenia č. 2016/679 - E-007174/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007174/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci - štatistika o mikropodnikoch - E-012066/2015

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-012066/2015

Zdroj : © Európska únia, 2015 - EP

Rozpravy - Zloženie Európskeho parlamentu (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Vykonávanie sociálneho piliera (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď - Informačný nástroj jednotného trhu (SMIT) - E-007658/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007658/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Návrh novely Kódexu schengenských hraníc - vplyv na funkčnosť schengenského priestoru - E-007082/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007082/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Novela Exekučného poriadku na Slovensku - E-003052/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-003052/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Schránkové spoločnosti - Balík mobility - E-004925/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-004925/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Vyslanie zamestnancov v medzinárodnej doprave - žiadosť o riešenie konkrétnych prípadov - E-004168/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-004168/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Pokračovanie konania o porušení práva EÚ v oblasti dopravy - Milog - E-004292/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-004292/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Návrh novej smernice o teste proporcionality - P-004909/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-004909/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Kvalitatívne hodnotenie projektov financovaných z EÚ - E-000318/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-000318/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg - Revidované vydanie

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Zloženie Európskeho parlamentu (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 7. februára 2018 - 10:17 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'41''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (19Mb) alebo vo formáte WMV (26Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď - Regulované povolania v členských štátoch - E-006713/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-006713/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Duálna kvalita potravín - obmedzenie informácií zo strany Slovenskej republiky - E-007577/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007577/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Spracovanie údajov internetovými obchodmi na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - P-007080/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-007080/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Podmienky poskytovania príspevku na starostlivosť o dieťa v Slovenskej republike (SR) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) - E-007244/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007244/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Zodpovednosť súkromných laboratórií v zmysle nariadenia 882/2004 (EÚ) a oznamovacia povinnosť členského štátu podľa smernice 2015/1535 (EÚ) - E-007081/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007081/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Definícia a obsah pojmu "životne dôležité záujmy" v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov - E-006389/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-006389/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci vo veciach výživného na dieťa v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 - E-006711/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-006711/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - CETA - chyba Slovenskej republiky - P-007460/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-007460/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nezávislosť národného energetického regulačného orgánu (ÚRSO) - E-000286/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-000286/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Ochranné misie - výsledky Parížskeho samitu zo dňa 28. 8. 2017 - E-000285/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-000285/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP