Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
202 out of 245 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
87%
7040 out of 8002 votes during the mandate.

SITTING INFO
Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine Reicherts

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine ReichertsRichard Sulik - European Parliament docs

Rozpravy - Podpora globálneho paktu OSN o migrácii zo strany členských štátov EÚ (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 13. novembra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 13. novembra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Nezávislosť štatistických úradov v Európskej únii a prípad Andreasa Georgioua (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Otázka na písomné zodpovedanie - Zrušenie striedania času - príprava návrhu - E-005579/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005579/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Nezávislosť štatistických úradov v Európskej únii a prípad Andreasa Georgioua (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 14. novembra 2018 - 19:33 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'46''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (20Mb) alebo vo formáte WMV (27Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Podpora globálneho paktu OSN o migrácii zo strany členských štátov EÚ (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 13. novembra 2018 - 20:59 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'53''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (22Mb) alebo vo formáte WMV (29Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 13. novembra 2018 - 10:30 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'41''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (19Mb) alebo vo formáte WMV (26Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Zriadenie centralizovaného registra žiadostí o priame platby za účelom prideľovania priamych platieb - E-005499/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005499/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Revidovaná smernica o vyslaných zamestnancoch a nariadenie Rím I - E-005458/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005458/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Podmienky oprávnenosti priamych platieb - E-005457/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005457/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. – 19. októbra 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 2. októbra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Kariérny postup úradníkov Komisie - E-004258/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004258/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - 16:37 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'13''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (14Mb) alebo vo formáte WMV (18Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - 15:19 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 2'13''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (26Mb) alebo vo formáte WMV (34Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Notifikovanie možnej nedovolenej štátnej pomoci - P-005349/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-005349/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Konania o porušení práva Únie týkajúce sa smernice Rady 92/83/EHS voči Rakúsku a Chorvátsku - E-004470/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004470/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Pojem "malý liehovar" podľa smernice Rady 92/83/EHS - P-004771/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky P-004771/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Otázka na písomné zodpovedanie - Nedostatočne zodpovedaná otázka E-004257/2018 - E-005106/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005106/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Posúdenie oprávnenosti oznamovateľa podľa návrhu smernice o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie - E-005076/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005076/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie